Artist's phantasmagoria

추성임 展

 

 

 

문화공간 151

 

2024. 4. 24(수) ▶ 2024. 4. 29(월)

경기도 안양시 동안구 동안로 257-3

 

https://blog.naver.com/mg151art

 

 

Sentimentel 3_40.9x53.0cm_Acrylic, oil on canvas_2023

 

 

럭셔리 라이프를 꿈꾸다1_40.9x24.2cm_Acrylic, oil on canvas_2023

 

 

 

 
 

 
 

* 전시메일에 등록된 모든 이미지와 글은 작가와 필자에게 저작권이 있습니다. *

vol.20240424-추성임 展